Taxatie

Onze diensten Taxatie

Taxatie

U wilt uw nieuwe woning financieren. Misschien wel uw huidige hypotheek in een andere omzetten. Het kan ook zijn dat u bij een echtscheiding de boel moet verdelen. Bij zaken als deze heeft u een taxatierapport nodig van een onafhankelijke taxateur.

De woning taxeren: een zaak voor experts

U wilt uw nieuwe woning financieren. Misschien wel uw huidige hypotheek in een andere omzetten. Het kan ook zijn dat u bij een echtscheiding de boel moet verdelen. Bij zaken als deze heeft u een taxatierapport nodig van een onafhankelijke taxateur.

taxerten-den

Gedegen taxatierapporten

Banken en andere financiële instellingen stellen steeds hogere eisen aan een taxatierapport. Daarom moet het taxatierapport jaargevalideerd (goedgekeurd) zijn door het NWWI, het Nederlands Woning Waarde Instituut. Deze instelling ziet erop toe dat elk taxatierapport uniform en volgens vaste richtlijnen is opgesteld. Dat levert een rapport op waarmee banken en consumenten (en hun intermediairs) een helder inzicht krijgen in hoe de taxateur tot die bepaalde waarde is gekomen.

De juiste kennis en expertise

Anna’s Makelaardij is lid van de NVM en het NRVT, het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Wij zijn als beëdigd registermakelaars en -taxateurs (RMT) in staat om objectieve, gedegen en betrouwbare rapportages te verzorgen. Taxaties die zijn uitgevoerd met een scherpe blik op de ontwikkelingen in de markt.

Deze service valt onder onze grondige taxatie. Wij…

 • onderzoeken voor u de staat van onderhoud van het huis;
 • gaan ook de bouwkundige staat van de woning na;
 • stellen de inhoud en de oppervlakte van de woning vast;
 • brengen vervolgens de functionele indeling in kaart;
 • gaan ook nog de constructie en gebruikte materialen na;
 • en beoordelen tevens de kwaliteit daarvan.

Maar dat is niet alles. Wij…

 • nemen meteen de ligging en de omgeving van het huis mee;
 • achterhalen het bestemmingsplan en beoordelen dat;
 • gaan ook de milieuverordeningen en bodemgesteldheid na;
 • brengen verder de mate van isolatie en energiezuinigheid in kaart;
 • achterhalen ook nog alle verplichtingen, rechten en erfdienstbaarheden;
 • en leveren tot slot een professioneel onderbouwde taxatie van de woning.

Kies voor en objectieve, gedegen taxatie.